Zarządzenia 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI WYDANE w 2020 roku
 


1. Zarządzenie Nr 1/20 ( z dnia 2.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 7/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania
    Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ustalenia jej składu oraz nadania
     regulaminu; -CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/20 (z dnia 9.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020 r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzanie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
    o charakterze użyteczności publicznej; -CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/20 (z dnia 10.01.2020r., umieszczone na BIP 21.01.2020 r.)
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach, -CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/20 ( z dnia 10.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;
    -CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/20 (z dnia 14.01.2020 r., umieszczone na BIP 15.01.2020r.)
    w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Duszniki; -CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/20 ( z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/20 (z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ