Uchwały Kadencji 2002-2006

75

w sprawie: zmiany zatwierdzonego projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Dusznikach na 2003 r.