Uchwały Kadencji 2002-2006

130

w sprawie: rocznego programu współpracy - z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego - na rok 2005

 

Tekst uchwały