Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne

 

ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANYM
ZGROMADZENIU PUBLICZNYM - informacja
 
Zgromadzenia publiczne w trybie uproszczonym - link do strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:  https://www.poznan.uw.gov.pl/zgromadzenia-publiczne-w-trybie-uproszczonym
Informacja o zgromadzeniach publicznych - link do strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:  https://www.poznan.uw.gov.pl/zgromadzenia-cykliczne/informacja-o-zgromadzeniach-cyklicznych
 

Osoba do kontaktu: Monika Młynarek

Miejsce załatwienia: Referat Organizacyjny

Telefon kontaktowy: 61 29 19 075 wew.110

Fax: (+48) 61 29 19 131

Adres e-mail: urzad@duszniki.eu