7 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 105, 107 oraz 106 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie