3 - Budowie elektrowni słonecznych "Chełminko I" oraz "Chełminko II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce o nr ewid. 105/1 obręb Chełminko o mocy do 2 MW, gmina Duszniki

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie