22 - Budowa farm fotowoltaicznych na działce nr ewid. 6/12 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie