16 - Rozbudowa istniejącej chlewni dla macior oraz odchowalnię prosiąt na potrzeby istniejacego gospodarstwa rolnego na działce nr ewid. 8/7 obręb Niewierz, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie