Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Sędzinko gm. Duszniki, dz. nr ewid. 260 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie