Budowa elektrowni słonecznej Duszniki III wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 747 o mocy 8MW (8 x 1 MW) obręb Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

   Obwieszczenie