Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na maszyny rolnicze, na chlewnię warchlaków, na działce o nr ewid. 224 w Sękowie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie