Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 r.

  Wyniki konkursu ofert w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na 2019 rok.