Ogłoszenie wyników w 2019 roku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW W 2019 roku.

  Wyniki konursu ofert
z  dnia 30 stycznia 2019 r.
w zakresie upowzechniania
kultury fizycznej i sportu.
 

 Wyniki konkursu ofert
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego