SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szkolenie 3 luty 2017 r. POZNAŃ

 INFORMACJA O SZKOLENIACH
DLA ORGANIZACJI W POZNANIU


Zaproszenie na szkolenie
dla organizacji pozarzadowych

 

Szkolenie 23.06.2016

Urząd Gminy Duszniki zaprasza na bezpłatne seminarium na temat:
„Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym".

Szkolenie poprowadzi wykładowca Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu Pan Łukasz Waszak.
Termin szkolenia: 23 czerwca 2016r. w Dusznikach od godz.10:00 do godz.13:00
Miejsce szkolenia: sala na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10