Jesteś tutaj:   

2015

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Duszniki na rok 2016.
- CZYTAJ , - FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 
ZGŁOSZENIA do 2 grudnia 2015r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 92/15
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert-CZYTAJ

ZARZĄDZENIE NR 93 /15
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Duszniki w roku 2016 w obszarze zadań:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - CZYTAJ

Wyniki konsultacji społecznych .

Wyniki Konsultacji Społecznych
projektu uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie:
przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub licznego w
Gminie Duszniki na rok 2016. - CZYTAJ

Konsultacje projektu współpracy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 79/15

Wójta Gminy Duszniki

 z dnia 24 września 2015r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
Gminie Duszniki na rok 2016-pobierz

Projekt programu współpracy na 2016 rok- pobierz

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z art.19a ustawy

OGŁOSZENIE
o realizacji zadania publicznego z art.19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź.zm.)
oferta nr 2-CZYTAJ
OFERTA- CZYTAJ
WPIS do KRS-CZYTAJ
STATUT- CZYTAJ

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z art.19a ustawy

OGŁOSZENIE
o realizacji zadania publicznego z art.19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź.zm.)-CZYTAJ
OFERTA- CZYTAJ
WPIS do KRS-CZYTAJ
STATUT- CZYTAJ

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUSZNIKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ZA ROK 2014 - CZYTAJ

Ogłoszenie konkursów na 2015 rok

 OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA 2015 ROK
 

  ZARZĄDZENIE NR 63/14

WÓJTA GMINY DUSZNIKI

 
 

 ZARZĄDZENIE NR 64/14

WÓJTA GMINY DUSZNIKI