Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 30 grudnia 2019 r.

   Zarządzenie Nr 118/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 30 grudnia 2019 r.
   Aktualny formularz oferty