Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki na 2019 rok

 

 Ogłoszenie konkursu na 2019 rok
w obszarze zadań:

-kultury,

- sztuki,

-ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego