Ogłoszenie konkursu na zadania z ustawy o zdrowiu publiczbym na 2019 rok.

  Zarządzenie nr 31/19
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizacje
w 2019 roku zadań
z zakresu zdrowia publicznego
   zał. Nr 1 do zarządzenia,
opis zadań konkursowych
   zał. Nr 2 do zarządzenia,
wzór oferty
 

 zał. Nr 3 do zarządzenia,

wzór sprawozdania

   wzór umowy