Ogłoszenie konkursu na 2019 Pomoc rodzinom i Ochrona Zwierząt

 

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2019 rok w zakresie:

- pomoc społeczna, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.