KONKURSU OFERT NA 2017 ROK

 Konkurs ofert na 2017 rok wzakresie:
-pomocy społecznej, rodzinom i oosbom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-ochrona i promacja zdrowia
 

Konkurs ofert na 2017 rok w obszarze wspierania
i upowszechnia nia kultury fizycznej i sportu