Konkurs ofert-ogłoszenie z dnia 20.02.2017 r.

 Zarządzenie Nr 11/17
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 16 lutego 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Duszniki
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
   Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań
realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
   Wzór oferty