Konkurs ofert-ogłoszenie z 20.02.2017r.

Zarządzenie Nr 10/17
Wójta Gminy Duiszniki
z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki
w roku 2017 w obszarze zadań: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.