KONKURS OFERT 2020 ROK

KONKURSY OFERT NA 2020 ROK

 

   Zarządzenie Nr 111/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w obszarze pomocy społecznej
   Zarządzenie Nr 112/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
(teatry)
   Zarządzenie Nr 113/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
 

Zarządzenie Nr 114/19
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu
ofert na powierzenie zadań
w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu ( UKS)

   Aktualny formularz oferty

 OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT Z DNIA 17 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Duszniki z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - POBIERZ