Konkurs na zadania z ustawy o zdrowiu publicznym

 

   Zarządzenie 13/18
Wójta Gminy
Duszniki
   Zał.Nr 1- do
zarządzenia, opis zadań
konkursowych
    Zał.Nr 2- do
zarządzenia, wzór oferty
   Zał.Nr 3- do
zarządzenia, wzór
sprwozdania
   wzór umowy