wniosek z 4.01.2017

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z art. 19a ustawy

GŁOSZENIE
o realizacji zadania publicznego z art.19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie-CZYTAJ

OFERTA- CZYTAJ
 
Formularz zgłoszenia uwag - pobierz