wniosek 6.06.2017

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z art.19a(6.06.2017r.)

  Ogłoszenie Wójta Gminy Duszniki
   Oferta realizacji zadania
   Statut
   Formularz zgłaszania uwag