Wniosek z dnia 14.09.2016

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego z art.19a ustawy

 
 
OGŁOSZENIE
o realizacji zadania publicznego z art.19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póź.zm.)-CZYTAJ
Formularz zgłoszenia uwag - pobierz
OFERTA- CZYTAJ
ZAŚWIADCZENIE-CZYTAJ

                                                     STATUT- CZYTAJ

                                   PROGRAM PROFILAKTYCZNY- CZYTAJ