Jesteś tutaj:   

2011

Konkurs ofert na 2012r.

 

Konkurs Ofert na 2012r.

Treść zarządzenia nr 102/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2012 w obszarze zadań:

- pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- ochrona i promocja zdrowia:

Zarządzenie- CZYTAJ

Komunikat Wójta Gminy - CZYTAJ  DRUK

Treść zarządzenia nr 103/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2012 w obszarze zadań:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzenie - CZYTAJ


Komunikat Wójta Gminy - CZYTAJ  DRUK

Wyniki konsultacji społecznych

 

Wyniki konsultacji społecznych - CZYTAJ

Konsultacje społeczne

                             Urząd Gminy Duszniki

Z A P R A S Z A   O R G A N I Z A C J E pozarządowe
 oraz podmioty wywmienione w art 3.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pozytku publicznego
i o wolontariacie
do zgłaszania pisemnych opinii w konsultacjach w sprawie projektu uchwaly:

CZYTAJ, CZYTAJ

Miejsce skladania opinii - Urząd Gminy Duszniki, ul.Sportowa 1. 

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych- CZYTAJ

Konsultacje społeczne

 

Urząd Gminy Duszniki
Z A P R A S Z A   O R G A N I Z A C J E pozarządowe
 oraz podmioty wywmienione w art 3.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzialalności pozytku publicznego
i o wolontariacie
do zgłaszania pisemnych opinii w konsultacjach w sprawie projektu uchwaly:
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- CZYTAJ

Miejsce skladania opinii - Urząd Gminy Duszniki, ul.Sportowa 1. 

Zaproszenie do udziału w pracach komisjach konkursowych

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki

- CZYTAJ     -  Formularz

Konkurs ofert na 2011r.

 

Konkurs Ofert na 2011r.

Treść zarządzenia nr 2/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2011 w obszarze zadań:

- pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wypoczynek dzieci i młodzieży,

- ochrona i promocja zdrowia:

Zarządzenie- CZYTAJ

Komunikat Wójta Gminy - CZYTAJ

Treść zarządzenia nr 3/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2011 w obszarze zadań:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zarządzenie - CZYTAJ

Komunikat Wójta Gminy - CZYTAJ