Sporządzenie MPZP w miejscowościach: Sędzinko, Podrzewie, Wierzeja

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp