Budowa linii SN 15 kV kablowej linii 02131 Duszniki Wilczyna od projektowanego słupa z odejściem na łącznik nr 02-1621 do nowego powiązania w kierunku stacji 02-99 C (do 02-1268 Ludowo E)

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie