Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 k V, budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 k V i nn-0,4 k V na terenie działek o nr ewid. 746, 733/1, 733/3, 733/9 w Dusznikach

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie