Budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN wraz z drogą dojazdową, fragmentem podziemnej sieci elektroenergetycznej WN, SN wraz z towarzyszącą siecią światłowodową zlokalizowaną na terenie działki o nr ewid. 806 w Dusznikach, gmina Duszniki

 

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie