Budowa przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia do elektrowni fotowoltaicznej na terenie części działek o nr ewid. 383/1, 384, 388 położonych w Brzozie, gmina Duszniki.


 
 Wszczęcie postępowania
   obwieszczenie - decyzja