Budowa oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 340/9, 341/13 w Sękowie, gmina Duszniki.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie