Budowa linii nn 0,4 kV kablowej wraz z przyłączami na terenie części działki o nr ewid. 108 położonej w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki

 

   Obwieszczenie - wszczęcie
   Obwieszczenie - decyzja