Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska

Obwieszczenie - o wniesieniu odwołań o decyzji

   Obwieszczenia
   

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

  Obwieszczenie