Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek o nr ewid. 795, 796, 819 położonych w Dusznikach

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania