Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek o nr ewid. 182, 485 położonych w Sędzinach (obręb Sędzinko)

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie