Budowa linii kablowej na terenie części działek o nr ewid. 429, 414/6, 413/2, 412/7, 412/8 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie- wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie