Wyłożenie projektu SUiKZP Gminy Duszniki

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu SUiKZP Gminy Duszniki