Przystąpienie do sporządzenia MPZP w miejscowościach Niewierz, Duszniki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Obwieszczenie
   

Wyłożenie

  Wyłożenie

Wszczęcie

 

 Niewierz, działki nr. ewid. 419/1, 419/3, 419/6, 419/7 i 419/8;

Duszniki,obszar przy ul. Bukowskiej