Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 w Wilczynie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Wszczęcie

   Wszczęcie