Przebudowa pasa drogowego wraz z wykonaniem odwodnienia na terenie działek o nr ewid. 1061/7, 1061/5, 1061/6, 1057/1, 1057/2 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie