Przebudowa pasa drogowego ul. Wybudowanie o nr ewid. 331/2 w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania