Przebudowa pasa drogowego ul. Św. Floriana o nr ewid. 499/4 w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki.

 

Obwieszczenie - Decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania