Przebudowa oraz budowa linii elektroenergetycznej w Zakrzewku

Obwieszczenie - wydanie decyzji

  Obwieszczenie
   

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

  Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu
   

Wszczęcie

   Wszczęcie