Budowa słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, oprawami LED oraz linią kablową ziemną na terenie części działki o nr ewid. 652 położonej w miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Decyzja

  Decyzja
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania