Budowa sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 232 w miejscowości Sędziny,

Obwieszczenie - Decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie