Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sędzinko, Sękowo i Duszniki

 

Wszczęcie

  Sędzinko, działka nr ewid. 294
  Sękowo, działka nr ewid. 412/6
   Duszniki, dziłaki nr ewid. 883/16 i 883/17
   Duszniki, działki nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9, 583/10