Sprostowanie omyłki pisarskiej

   Sprostowanie omyłki pisarskiej