Budowa linii 15 kV w miejscowościach: Wierzeja, Wilkowo

 

Wydanie decyzji

  Obwieszczenie - decyzja
   

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

   Wyłożenie dokumentacji do wglądu
   

Wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania